تبلیغات
افسوس از این زمانه - این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟
if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

جاوا اسكریپت