تبلیغات
افسوس از این زمانه - ابلیس
یکشنبه 23 آبان 1389

ابلیس

   نوشته شده توسط: حسین نامور    

مردی کنار بیراهه ای ایستاده بود.

ابلیس را دید که با انواع طنابها به دوش درگذر است...

کنجکاو شد و  پرسید: ای ابلیس ، این طنابها برای چیست؟

جواب داد: برای اسارت آدمیزاد...

طنابهای نازک برای افراد ضعیف النفس و سست ایمان، طناب های کلفت هم برای آنانی که دیر وسوسه می شوند...

سپس از کیسه ای طنابهای پاره شده را بیرون ریخت و گفت:

اینها را هم انسان های باایمان که راضی به رضای خدایند و اعتماد به نفس داشتند، پاره کرده اند و اسارت را نپذیرفتند.

مردگفت طناب من کدام است ؟

ابلیس گفت: اگر کمکم کنی که این ریسمان های پاره راگره بزنم، طناب تو را هم نشان میدهم...

مرد قبول کرد...!!

.............................................................

ابلیس خنده کنان گفت:

عجب ، با این ریسمان های پاره هم می شود انسان هایی چون تو رابه بندگی گرفت...!!


if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

جاوا اسكریپت