تبلیغات
افسوس از این زمانه - كاش
یکشنبه 2 آبان 1389

كاش

   نوشته شده توسط: حسین نامور    

كاش می شدزندگی طبق آرزوهایمان پیش می رفت ونیازی به بازی باروزگار نبودیم كه... 

كاش قسمت همان قسمت می ماند و دگر دل بهانه دگر نمی گرفت ...

كاش وقتی خدا یكی رو برای یكی آفرید همان می شدو دیگر هیچ ...

كاش اصلا آرزو نبود،فقت تحمیل بود و بس ....


if (document.layers || document.all) window.onload = StartAll;

جاوا اسكریپت